VÄÄPELIKILTA RY

JPaHaluan kehittää osaamistani

Olen osallistunut aktiivisesti vapaaehtoiseen maanpuolustukseen jo parin vuosikymmenen ajan. Aluksi halusin kehittää omaa osaamistani sodan ajan tehtävässäni mutta myöhemmin kiinnostukseni laajeni muiden kouluttamiseen ja koko vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen etenkin huollon koulutuksen näkökulmasta. Reserviläistoiminnassa olen  kehittynyt sekä ihmisenä että sotilaana ja johtajana. Osaamisen karttumisen myötä myös tehtäväni ovat muuttuneet vaativammiksi. Vääpelikilta ry:ssä voin tehdä konkreettista työtä huollon erikoiskoulutetun reservin osaamisen kehittämiseksi ja huoltoaselajin arvostuksen parantamiseksi.

 

Juha Parkkonen, Espoo


Juha Parkkonen on toiminut Vääpelikilta ry:n johtokunnan jäsenenä ja toimi vuosina 2003 - 2008  yhdistyksen puheenjohtajana. Hän työskentelee aluejohtajana kuljetusalan yrityksessä. Varusmiespalvelus Viestirykmentissä vuosina 1987-88, talousaliupseeri. Nykyinen sotilasarvo luutnantti.


latva-kayraHyöty ja harrastus samassa

Suoritin ensimmäiset maanpuolustuskurssit jo ennen asepalvelusta, jolloin ei ollut ihan täyttä varmuutta kuinka laajat mahdollisuudet meille naisille avautuu. Kiinnostus kasvoi matkanvarrella ja asepalveluksen jälkeen olikin selvää, että tästä tulee harrastus. Toki päädyin myös opiskelemaan turvallisuusalalle. Huvi ja hyöty on ollut helppo yhdistää tässä monipuolisessa kentässä. Vääpelikilta ry on tarjonnut juuri minulle sopivia tehtäviä niin lääkintäpuolella kuin yhdistystoiminnassa.

 

Terhi Latva-Käyrä, Kerava

 

Terhi Latva-Käyrä on ollut vuodesta 2001 Vääpelikilta ry:n jäsen ja toimi kuuden vuoden ajan yhdistyksen johtokunnassa. Hän työskentelee tällä hetkellä sosiaaliturvan parissa. Naisten vapaaehtoinen asepalvelus Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä vuosina 1997-98, lääkintäaliupseeri. Nykyinen sotilasarvo kersantti.