VÄÄPELIKILTA RY

Tilastotietoja Vääpelikilta ry:n jäsenistöstä 2013

Painottunut ikärakenne

Vuoden 2013 lopussa Vääpelikilta ry:ssä oli 203 (198 v. 2012) jäsentä, joista neljä on naisia. Vuoden 2013 aikana jäsenmäärä kasvoi 5 jäsenellä eli 2 prosenttia.

Jäsenten ikärakenne on painottunut. Nelikymppiset muodostavat kolmanneksen kaikista jäsenistä. Jäsenten keski-ikä on 47,7 vuotta.

Vääpelikilta ry:ssä on sekä nuoria että iäkkäitä jäseniä vähemmän kuin Reserviläisliiton yhdistyksissä keskimäärin. Myös Vääpelikilta ry:n jäsenten keski-ikä on hieman alhaisempi kuin Reserviläisliiton yhdistyksissä keskimäärin.


kilta ikajakauma 2013

Kasvava yhdistys

Vääpelikilta ry on kasvanut viime vuosina. Yli puolet yhdistyksen nykyisistä jäsenistä on liittynyt yhdistykseen viimeisen kuuden vuoden aikana.

Jäsenmäärää ovat kasvattaneet sekä uudet maanpuolustuksesta kiinnostuneet henkilöt että muissa yhdistyksissä jo toimivat henkilöt. Viime vuosina etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta liittyneet jäsenet ovat kasvattaneet yhdistyksen jäsenmäärää.Liittymisvuodet

Huollon aliupseerien yhdistys

Vääpelikilta ry on vahvasti aliupseerien järjestö. Upseerit muodostavat jäsenistöstä vain 4,9 prosenttia ja miehistö 4,4 prosenttia. Sotilasarvoista yleisin on ylikersantti, 51 kpl.

Sotilasarvojakaumakin osoittaa, että Vääpelikilta ry on ennen kaikkea huollon erikoiskoulutettujen aliupseerien yhdistys, 61,2 prosenttia. Yhdistyksen jäsenistä 25,6 prosenttia on vääpelin-sotilasmestarin arvoisia kokeneita aliupseereja. Muilta jäseniltä yhdistyksen säännöt edellyttävät huollon koulutusta.

kilta sotarvot 2013

Puolustusvoimien tuntemat aktiivit

Vääpelikilta ry:n aktiiviset jäsenet tunnetaan myös puolustusvoimien suunnassa. Yli kolme neljäsosaa yhdistyksen reserviin kuuluvista jäsenistä (164) on ylennetty yhdistyksen toiminta-aikana ja 56 jäsentä viimeisen viiden vuoden aikana.

Erinomainen ylennyshistoria selittyy osin sillä, että merkittävä osa Vääpelikilta ry:n uusista jäsenistä on tutustunut yhdistyksen toimintaan MPK ry:n sotilaallisilla kursseilla, joille sotilaslääni on kutsunut perustamisvastuullaan oleviin joukkoihin sijoittuja reserviläisiä.


kilta ylennykset 2013

Jäseniä ympäri maan

Vääpelikilta ry:n jäsenet asuvat 57 eri kunnan alueella. Vaikka suurin osa jäsenistä on pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista, niin jäseniä on myös mm. Hämeestä, Pohjanmaalta ja Itä-Suomesta. Yhteensä 65 jäsentä asuu Etelä-Suomen sotilasläänin ulkopuolella.

Tiedot:

Vääpelikillan jäsenrekisteri 31.12.2013

kuntakartta