VÄÄPELIKILTA RY

VÄÄPELIKILTA RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013

 

Yleistä

Yhdistyksen toiminnan painopisteet ovat vuonna 2013:

- huoltokoulutuksen kehittäminen

- jäsenistä huolehtiminen

- aktiviteettien järjestäminen mahdollisuuksien mukaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella

- yhdistyksen tulevan toiminnan suunnittelu pitkälle eteenpäin

- liikunnan lisääminen

 Hallinto

Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu johtokunta. Johtokunta muodostaa jaostoja tarpeen mukaan eri toimintojen hoitamiseksi. Johtokunta hyödyntää toiminnassaan Reserviläisliiton RES 2015 –suunnitelmaa.

Yhteistyö

Yhdistyksen tärkein yhteistyö tapahtuu Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n puitteissa, muitakaan alueita unohtamatta. Yhdistys pyrkii säilyttämään asemansa piirin hallituksessa ja puheenjohtajistossa. Yhteistyötä pyritään tekemään myös kaikkien niiden yhteisöjen kanssa, joiden toiminta sivuaa yhdistyksen toimintaa. Yhteistyön vastuuhenkilönä on yhdistyksen puheenjohtaja.

Jäsenhankinta ja –huolto

Yhdistys pyrkii jatkamaan suotuisaa jäsenkasvuaan. Rekrytoinnissa käytetään käytössä olevia hyviä menetelmiä. Myös henkilökohtaista yhteydenottoa jatketaan hyvän palautteen johdosta. Seuraava yhteydenottovuosi on 2013.

Jäsenkirjeen saama myönteinen vastaanotto tukee kirjeen käyttöä jatkossakin. 

Yhdistyksellä on menettelytapaohjeet jäsenen kuolemantapauksen varalle.

Hengellinen toiminta

Kaatuneiden huoltoa opetetaan vääpelikurssilla. Itsenäisyyspäivänä

toimitetaan Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n jumalanpalvelus.

Veteraanityö

Veteraanityötä jatketaan liiton ohjeiden mukaisesti. Johtokunta nimeää yhden jäsenensä yhdistyksen vastuuhenkilöksi.

Vierailut

Vierailuja pyritään tekemään erilaisiin kohteisiin 5 vierailua / tutustumiskäyntiä. Oletettu osallistujamäärä 10 henkilöä / tapahtuma. Vääpelikilta ry maksaa jäsentensä sisäänpääsyt ja kahvitarjoilun.

Talous

Talousarvio on erillisenä liitteenä.


JAOKSET

Tiedotusjaosto

Tiedotuksen vastuuhenkilönä on yhdistyksen puheenjohtaja apunaan sihteeri. Yhdistyksen tapahtumien järjestäjät vastaavat myös tilaisuuksien tiedottamisesta. Tiedotuksen toteuttaa tiedotusjaosto.

Yhdistyksen jäsenille ja tärkeimmille yhteistyökumppaneille lähetetään yhdistyksen toimintaa esittelevä jäsenkirje 2 – 4 kertaa vuodessa. Jäsenkirje tarjotaan myös ladattavaksi yhdistyksen verkkosivuilta sähköisessä muodossa.

Yhdistyksen verkkosivuja pidetään yllä ja kehitetään piirin ja liiton tarjoamat mahdollisuudet hyödyntäen. Yhdistyksen Facebook-yhteisöä kehitetään ja sosiaalisen median muita mahdollisuuksia selvitetään toimintavuoden aikana. Yhdistyksen jäsenille lähetetään ryhmäsähköpostiviestejä yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Helsingin Reservin Sanomia käytetään tehokkaasti tiedottamisessa. Jokaisen lehden toimintakalenterissa kerrotaan vähintään yhdistyksen tärkeimmät tapahtumat ja yhteystiedot. Lisäksi julkaistavaksi tarjotaan yhdistyksen toimintaa esitteleviä artikkeleita ja kuvamateriaalia. Lehden ylipainosta voi tilata tiedotustapahtumiin. Reserviläisliiton tiedotuslehti Reserviläinen toimitetaan jokaiselle maksaneelle jäsenelle. Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana Hämeen Rykmentissä kaksi varusmiehille suunnattua tiedotustilaisuutta huollon reserviläistoiminnasta.

Yhdistyksen esitettä kehitetään. Esitettä monistetaan väritulosteena eri tilaisuuksissa tarvittava määrä.

Koulutusjaosto

Yhdistys seuraa aktiivisesti reservin koulutusjärjestelmän kehittämistä puolustusvoimissa. Yhdistyksen jäsen osallistuu Reserviläisliiton Sotilas- ja koulutustoimikunnan sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) valtakunnallisen Sotilas-koulutusjaoston työskentelyyn. Yhdistys pyrkii näiden tehtävien lisäksi säilyttämään paikat Helsingin maanpuolustuspiirin johtoryhmässä sekä yleishuollon ja lääkintähuollon toimialavastaavina.

Keväällä järjestetään Padasjoella Vääpelikilta ry:n koulutuspäivät ja Vääpelikurssi Santahaminassa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin Maanpuolustuspiiri ja Meripuolustuspiiri vastaavat pääkaupunkiseudulla vapaaehtoisesta sotilaallisesta koulutuksesta yhdessä puolustusvoimien Helsingin aluetoimiston kanssa. Vääpelikilta ry osallistuu kaikkien Helsingin maanpuolustuspiirin alueella järjestettävien huollon kurssien toteuttamiseen. Yhdistys seuraa huollon kurssien suunnittelua ja tekee tarvittaessa esityksiä koskien vuoden 2013 kurssitarjontaa. Esitykset on tehtävä Helsingin maanpuolustuspiiriin maaliskuun loppuun mennessä.

Vääpelikurssin uudistustyötä jatketaan saatujen kokemusten pohjalta. Kurssilla on otettu käyttöön uusi oppikirja, jonka laatiminen on tapahtunut MPK:n verkkotyötilan avulla.

Taisteluväline- ja ammuntajaosto

Jaosto osallistuu MPK:n huollon kurssien toteuttamiseen taisteluvälinehuollon asiantuntija- ja kouluttajatehtäviin. Ampumatoiminnan tarkoituksena on ylläpitää yhdistyksen jäsenten kenttäkelpoisuutta. Järjestetään prosenttiammuntatapahtuma.

Liikuntajaosto

Vääpelikilta ry:n jäsenet ovat huollon avainhenkilöitä taistelukentän olosuhteissa, joten omasta kunnosta kannattaa pitää hyvää huolta. Yhdistys tarjoaa tähän myös monia mahdollisuuksia. Vääpelikilta ry osallistuu piirien yhteisen sotilasliikuntatoimikunnan järjestämiin tapahtumiin, kesäyönmarssiin, sekä mahdollisuuksien mukaan syksyllä toteutettavaan perheliikuntapäivään. Lisäksi yhdistys osallistuu eri yhteisöjen järjestämiin liikuntatapahtumiin ja mahdollisuuksien mukaan järjestää niitä myös itse.

Lisäksi yhdistysten jäsenten käytössä on henkilökohtainen sähköinen kuntokortti,

joka on käyttäjälleen ilmainen. Kortti on osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti.

Lääkintäjaosto

Lääkintäjaosto osallistuu MPK:n lääkintähuollon kurssien toteuttamiseen. Pääpaino on puolustusvoimien tilaamalle reserviläisille (lääkintämies ja lääkintä-AU) suunnattu kenttälääkinnän kurssi. Kurssi seuraa puolustusvoimien linjaa, jossa annetaan henkeä pelastava ensihoidon koulutus ja joka pohjautuu TCCC materiaaliin (Tactical Combat Casualty Care). Tulevalle kaudelle on suunnitteilla kenttälääkinnän kurssi, joka on tarkoitettu KOTU-kouluttajille. Tämä kurssi on ajateltu pitää syksyllä ja samalla formaatilla kuin reserviläisille suunnattu. KOTU-kouluttajille suunnatun koulutuksen tarkoituksena on mm. päivittää lääkintäkouluttajien tiedot kenttälääkinnästä.

Lääkintäjaos yrittää mahdollisuuksien mukaan antaa tukea muille aselajikoulutuksiin. Tätä mahdollisuutta tuodaan esille mm. KOTU-infotilaisuuksissa. Jaoksen toimintaa pyritään kehittämään mm. avaamalla keskusteluja ja yhteistyötä Kaartin Jääkärirykmentin sekä Santahaminassa toimivien kenttäsairaanhoitajien kanssa. Lääkintäjaos vastaa myös oman yhdistyksen tilaisuuksien lääkintähuollosta.

Muonitusjaosto

Muonitusjaosto osallistuu MPK:n taloushuollon kurssien toteuttamiseen. Jaosto osallistuu muonitustehtäviin tarpeen mukaan muillakin MPK:n kursseilla ja myös kurssiviikonloppujen muonitukseen. Lisäksi Vääpelikilta ry tarjoaa maksullisia muonituspalveluita yhdistyksen ulkopuolelle.

Perinnejaosto

- Ansiomerkkien tasapuolisesti esittäminen ansioituneille yhdistyksen jäsenille (liitto, piiri ja muut mahdolliset ansiomerkkitahot).

- Vääpeliristien myöntäminen jäsenistölle, jotka ovat mahdollisesti toiminnallaan "ansioituneesti edistäneet Vääpelikilta ry:n toimintaa ja tarkoitusperiä". Sekä luovutettujen Vääpelikiltaristien kirjaaminen yhdessä sihteerin kanssa Vääpelikiltaristien luovutuskirjaan.

- Ns. viimeisen ylennyksen esittäminen ansioituneille yhdistyksen jäsenille (muista sijoitettujen reserviläisten ylennyksistä vastaa ja huolehtii sotilaslääni).

- Vääpelikilta ry:n myöntämien ansiomerkkien ja huomionosoituksien muistiinkirjaaminen (Vääpelikiltaristi, pöytästandaari, Vuoden Vääpelin kunniamaininta).

- Vääpeliilta ry:n esityksestä muiden tahojen Vääpelikilta ry:n jäsenistölle myöntämien ansiomerkkien ja huomionosoitusten muistiinkirjaaminen.

- Huolehtimen yhdistyksen lipusta yhdessä lippuvääpelin kanssa. Muiden vuoden 2013 toimintakautena tulevien kysymysten ratkominen, jotka liittyvät perinnejaoksen tehtäväkenttään.