VÄÄPELIKILTA RY

Liikunta200Liikkuvat reserviläiset

Reserviläisiltä vaaditaan kenttäkelpoisuutta, jolla tarkoitetaan yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden aikoina.

Vääpelikilta ry kannustaa jäseniään huolehtimaan fyysisen kuntonsa kehittämisestä. Kenttäkelpoisuuden ylläpitämisen lisäksi kyse on myös kansanterveydestä.

Liikunnan seurannassa ja liikuntasuoritusten taltioinnissa voi hyödyntää Reserviläisurheiluliiton sähköistä kuntokorttia.