VÄÄPELIKILTA RY

pro patriaMaanpuolustustahtoa osoitetaan toiminnalla

Vankka maanpuolustustahto luo pohjan maamme laajaan reserviin perustuvalle puolustusjärjestelmälle. Puolustusvalmiuden kehittäminen edellyttää kuitenkin maanpuolustustahdon kanavoitumista toiminnaksi. Tahdon lisäksi joukolla täytyy olla asianmukainen kalusto ja riittävä osaaminen sen tehokkaaseen käyttämiseen.


Vääpelikilta ry:n jäsenten maanpuolustustahto ei horju

Vääpelikilta ry:n jäsenet ymmärtävät, että isänmaamme itsenäisyys on sodissa kalliisti lunastettu. Vapautemme ei ole itsestäänselvyys vaan sen turvaamiseksi on jatkuvasti tehtävä työtä. Vääpelikilta ry:n jäsenet haluavat kehittää maatamme ja ovat tarvittaessa myös valmiit puolustamaan sitä. Valmius puolustaa isänmaata vaatii tahdon lisäksi myös siihen tarvittavan osaamisen jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä.

 

Vääpelikilta ry:ssä maanpuolustustahto ei jää vain juhlapuheiden korulauseiksi eikä vastuuta maanpuolustustahdon toteuttamista sysätä muiden kannettavaksi. Vääpelikilta ry:n jäsenet  ovat osa maamme puolustusjärjestelmää, jota he haluavat vahvistaa. He pitävät huolta omasta sotilaallista osaamistaan ja kenttäkelpoisuudestaan. Sen lisäksi he ovat mukana järjestämässä koulutusta ja harjoituksia myös muille reserviläisille.

 

Linkit

Reserviläisliiton maanpuolustustahto-sivut

 

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan MTS mielipidetutkimukset