VÄÄPELIKILTA RY

Laaja valikoima koulutusta

Vääpelikilta ry on vääpelikurssien lisäksi mukana myös monenlaisen muun koulutuksen järjestämisessä.

Muut MPK:n kurssit

Vääpelikilta ry:n jäsenet toimivat aktiivisesti mm Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä,joka jakautuu Helsingin Kotu ja Uudenmaan Kotu yksiköihin. Vääpelikurssien ympärille on koottu eri huollon kurssien kokonaisuus, jossa eri huoltolajit ovat edustettuina. Mukana ovat huollon johtajakurssi, kenttälääkintäkurssi sekä talouskurssi. Vääpelikilta ry:n jäsenet toimivat myös muiden kurssien vääpeleinä, kouluttajina ja huoltohenkilöstönä.

 

Huollon opintokerhotoiminta

Vääpelikilta ry on vuodesta 2008 alkaen kokeillut huollon kurssien kouluttajien täydennyskouluttamisessa opintokerhotoiminnan mahdollisuuksia.

 

Esitelmät

Vääpelikilta ry järjestää vuosittain useita esitelmätilaisuuksia huoltoon ja maanpuolustukseen liittyvistä aiheista. Yhdistyksen kokousten yhteydessä on usein myös ajankohtainen esitelmä. 

 

 

Puolustusvoimien toteuttama koulutus

Reservin täydennyskoulutus

Puolustusvoimat alkoi vuonna 2003 kouluttaa sodan ajan joukkojensa erikoisosaamista vaativiin reservin upseerin tehtäviin sopivia henkilöitä  reservin aliupseereista. Seuraavana vuonna aloitettiin myös miehistöön kuuluvien reserviläisten kouluttaminen aliupseereiksi. Näille ns. täydennyskursseille on osallistunut jo useita Vääpelikilta ry:n jäseniä.


RUK:n kouluttajakurssit

Reserviupseerikoulu kouluttaa vuosittain helmi-maaliskuussa järjestettävillä kouluttajakursseilla reservin kouluttajia. Viiden päivän mittainen maastoharjoitus on kertausharjoitus ja Vääpelikilta ry voi esittää kouluttajatehtäviin sitoutuneita reserviläisiä loppuvuodesta seuraavan kevään kursseille.

 

Itsenäinen verkko-opiskelu

Puolustusvoimien verkkoportaalissa on mahdollista suorittaa muutamia yleissotilaallisia itseopiskelukursseja mm. syväjohtamisesta, sotilasmerkeistä ja -lyhenteistä sekä talvikoulutuksesta. Portaalin käyttäjiksi voivat rekisteröityä kaikki 15 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.