VÄÄPELIKILTA RY

Muu toiminta

eramessut200Tiedotus

Vääpelikilta ry osallistuu monenlaiseen tiedotustoimintaan. Reserviläistoiminnasta kerrotaan erilaisissa yleisötapahtumissa (esim. Erämessut). Yhdistys on osallistunut poikkeuksetta myös Reserviläisliiton vuosittaisten tiedotuspäivien toteuttamiseen.

Vääpelikilta ry on ollut maanpuolustusjärjestöjen joukossa yksi edelläkävijöitä sähköisessä tiedotustoiminnassa. Yhdistyksen ensimmäiset verkkosivut luotiin jo vuonna 1999.

kirkkoHengellinen työ

Huollon toimialaan kuuluu myös hengellinen työ. Reserviläisliiton linjauksen mukaan “suomalaisten maanpuolustustahto on perinteisesti ammentanut voimaansa hengellisistä arvoista. Niinpä hengellisellä työllä on aina ollut vahva asema myös reserviläistyössä ja näin tulee yhteiskunnan maallistumisesta huolimatta olla myös jatkossa.”

 

Vääpelikilta ry osallistuu hengellisen työn toteuttamiseen yhdistyksessä ja Helsingin Seudun Reserviläispiirissä. Vääpelikilta ry on vastannut muun muassa piirin itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen järjestämisestä.


verenluovutus200Verenluovutuskampanjat

Vääpelikilta ry:n lääkintäjaosto on toteuttanut useita kampanjoita, joilla on kannustettu reserviläisiä luovuttamaan verta Veripalvelun toimipisteissä. Kampanjoihin ovat osallistuneet myös mm. Helsingin Reserviupseeripiirin yhdistysten jäsenet.