VÄÄPELIKILTA RY

vaapelikurssiVääpelikurssit - koulutusta huollon johtajille

Vääpelikilta ry on järjestänyt jo vuodesta 1998 alkaen koulutusta sodan ajan joukkojen huollon johtajatehtäviin sijoitetuille reserviläisille. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina toteutetun koulutuksen sisältö ja menetelmät ovat vuosien aikana kehittyneet seuraten samalla puolustusvoimien huoltojärjestelmän kehitystä. Kurssien tavoitteena on antaa käytännön valmiuksia toimia huoltojoukkueen johtajana eli yksikön vääpelin tai yksikköupseerin tehtävissä sodan ajan perusyksiköissä (komppania, patteri).

 

Pääkaupunkiseudun lisäksi Vääpelikilta ry:n jäsenet ovat kouluttaneet yksikön vääpeleitä mm. Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

 

Koulutusta puolustusvoimien tarpeisiin

Vääpelikurssit ovat viime vuosina olleet puolustusvoimien tilaamia sotilaallisia kursseja. Puolustusvoimat myös valitsee ja kutsuu suurimman osan kurssien osallistujista. Koulutuksen painopisteet on määritelty myös puolustusvoimien toimesta. Tällä hetkellä koulutetaan vääpeleitä torjuntakomppanioihin, joka on maakuntajoukkojen yksikkötyyppi.Tulossa olevista vääpelikursseista kerrotaan MPK:n Koulutuskalenterissa.