VÄÄPELIKILTA RY

lipaskeraysSotaveteraanit ovat kunniakansalaisia

Vääpelikilta ry:n jäsenillä on vankkumaton kunnioitus maatamme sodissa puolustaneita sotaveteraaneja kohtaan. Vääpelikilta ry:n sihteeri toimii yhdistyksen  veteraaniyhteyshenkilönä.


Yhdistys osallistuu veteraanijärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön etenkin Helsingin VetRes-toimikunnan kautta. Sen

tarkoituksena on auttaa sotiemme veteraaneja heidän kotioloissaan ja arkisissa asioissa, mahdollistaa veteraanimuistojen ja -aineiston kokoaminen talteen sekä auttaa sotiemme ja niiden veteraanien perinteiden säilyttämisessä ja välittämisessä tuleville polville sekä lisäksi avustaa veteraanijärjestäjä niiden toiminnassa.

 

Viime vuosina näkyvä osa veteraanien hyväksi tehtävää työtä on ollut myös Sotiemme Veteraanit -keräykseen osallistuminen.

 

Yhdistys on jo aikaisemmin kerännyt ja tallentanut viime sotiin osallistuneiden yksikön vääpeleiden perinnetietoa. Materiaalia on julkaistu mm. yhdistyksen historiikin toisen osan yhteydessä. 


Vääpelikilta ry:llä ei ole sotaveteraanijäseniä.


Veteraanityö Reserviläisliitossa

 

Veteraanituki

 

Veteraanityön opas (pdf, 1,5 Mt)