VÄÄPELIKILTA RY

yhteistyoYhteistyö tuo tuloksia

Komppanian kokoisen yhdistyksen ei kannata toteuttaa kaikkea toimintaansa yksin. Yhteistyö muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa mahdollistaa sekä monipuolisemman että laadukkaamman toiminnan tarjoamisen jäsenistölle. Yhteistyölle on olemassa myös hyvät edellytykset koska Vääpelikilta ry:n jäsenistä suuri osa on jäsenenä myös jossain toisessa vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevässä yhdistyksessä.

Vääpelikilta ry:n tekee yhteistyötä etenkin Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n  ja sen  yhdistysten kanssa. Vääpelikilta ry on pyrkinyt aktiivisesti avaamaan yhteyksiä myös muihin pääkaupunkiseudun maanpuolustusjärjestöihin sekä maamme muihin huollon maanpuolustusjärjestöihin. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssien ja Reserviläisurheiluliiton (ResUL) tapahtumien järjestäminen ovat luontevia mahdollisuuksia yhteistyön tekemiselle.

pv2Puolustusvoimat erityisasemassa

Vääpelikilta ry:n toiminnassa yhteistyö puolustusvoimien kanssa on erityisasemassa. Sijoitus tai sijoituskelpoisuus sodan ajan puolustusvoimissa on Vääpelikilta ry:n jäseniä yhdistävä asia. Yhdistyksen toiminnassa reservin osaamisen kehittäminen on tärkeässä asemassa puolustusvoimien tavoitteiden mukaisesti.

Vääpelikilta ry tekee eniten yhteistyötä Helsingin aluetoimiston ja Kaartin Jääkärirykmentin kanssa. Myös Pääesikuntaan on hyvät kontaktit. Yhdistyksen jäseninä on useita puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön kuuluvia ja kuuluneita.

Puolustusvoimat tilaa MPK:n huollon kursseja (mm. vääpelikurssit) sodan ajan eri joukkoihin sijoitettujen reserviläisten kouluttamiseksi ja tukee näiden kurssien järjestämistä. Vääpelikilta ry osallistuu myös Etelä-Suomen sotilasläänin maakuntajoukkojen rekrytointiin ja MPK:n kautta niiden koulutukseen. Santahaminan  ampumaratojen käyttömahdollisuus on erittäin tärkeä etenkin kivääriammunnan harrastamiselle pääkaupunkiseudulla.


Osa Vääpelikilta ry:n yhteistyökumppaneista löytyy Linkkejä-sivulta.