VÄÄPELIKILTA RY

perinnePerinteet syntyvät toiminnasta

Vääpelikilta ry perustettiin vuonna 1996 vapaaehtoisen maanpuolustuksen huollon tehtävissä toimivien henkilöiden yhdistykseksi. Tärkeässä asemassa oli alusta alkaen huollon koulutus, jota lähdettiin toteuttamaan vuonna 1993 toimintansa aloittaneen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. Reilun vuosikymmenen aikana yhdistyksestä on kasvanut huollon erikoiskoulutettujen reserviläisten yhdistys, jolla on tunnustettu asema vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä.

 

Perinteiden tallentaminen

Vääpelikilta ry on kerännyt ja tallentanut viime sodissa toimineiden vääpeleiden perinnetietoa osana veteraanityötä. Yhdistyksen omia perinteitä on pyritty keräämään yhdistyksen historiikkeihin, joiden kolmas osa julkaistiin joulukuussa 2012. Yhdistyksen ja huoltoaselajin perinteet näkyvät myös Vääpelikilta ry:n tunnuksissa: lipussa ja vääpeliristissä.


Vääpeli-termi

Vääpeli on kokeneen aliupseerin sotilasarvo, joka on käytössä monissa armeijoissa.

 

Vääpelillä tarkoitetaan myös perusyksikön päällikön apuna yksikön hallinnosta ja huollosta vastaavaa henkilöä.

 

Puolustusvoimissa perusyksikön vääpeliä kutsuttiin vuosina 2002-2009 yksikköupseeriksi.


Linkkejä

Hyvän vääpelin ominaisuudet ja tehtävät (Karjalan armeijakunnan esikunta 1918)